Läs senaste om AI i Voister.
Kan det finnas risker med ai teknik?

Jag tycker själv att ai teknik borde klara av
att översätta korrekt. Det är ett av artificiell intelligens svaghet.
Många människor är ju väldigt bra på att översätta vilket
påvisar att mänsklig intelligens gällande översättning
är bättre än ai teknik.