Var uppe i masthuggberget idag. Klarblå himmel med bara några
små stackmoln.