Hotell Royal i Göteborg. Ligger nära centralstationen och
är Göteborgs äldsta hotell. Verksamheten startade 1854 med 28 rum.