Ingen kan väl bli mer identisk med sig själv än den man är? Visst åren
går men man är ändock den man är. Kan någon eller något forma om ens
liv? Finns säkert många som vill försöka. Hurdå?
Gör si eller så. Häng med i den här föreningen så ska du se vilken fin
tillhörighet och vänskap ni kan få. Men om någon känner sig trygg med sig
själv och vill vara med sig själv för att kunna leva så som den vill. Hur blir det då?
Bra. Jag har aldrig velat vara med i några grupperingar. Under min livsresa
så vill jag ha så mycket upplevelser och erfarenheter som möjligt.
Lära mig av kontraster. Lära mig hur lika vi människor är men ändå
så olika vilket gör det så spännande. Vi har så mycket att lära oss av varandra.
Har jag lärt mig något om mig själv på bilden ovan och med bilden nedan? 
Oh ja. Mycket.Vad är det som jag lärt mig mest av? Att våga.
Våga stå upp för mig själv,våga utmana och våga ta reda på vilka drömmar
jag har som jag vill förverkliga. Dom som känner lite djupare vet
nog vilka drömmar jag vill veta mer om. Bilden under är talande eftersom
jag är i ett land på en plats som jag vill veta mer om.