Promenad med köpta snittblommor I
Gunnebo slott en julidag för några år sedan.