gard

 

Vad är gårdsturism!
   

I övriga europa så har bybefolkningen hyrt ut till turister i många år. England är ett land som det forfarande är en stor marknad för uthyrning. Dels beror det på att England är ett populärt land som välkomnar turister och dels så reser Engelsmän själva inom landet. På en bygata kan man oftast hitta 8 Bed&Breakfast. Beläggningen är hög och företagarna behöver inte konkurrera utan samarbetar istället.

 

Idag har vi tämligen mer möjligheter att vidga ut verksamheter på våra gårdar för att kunna ta emot turister och tillgodose deras behov. En turist vill bo,äta,handla och vara sysselsatt med trevliga aktiviteter. På en gård med dess omnejd kan man erbjuda åtskilligt med trevlig sysselsättning för turisten.

 

Jag har för 10 år sedan skrivit ett kompendium som tar upp olika verksamheter som en bybo skulle kunna starta upp på sin gård för att väcka en turists intresse att besöka landsbygden. Kompendiumet hade jag även till deltagare som var med på min gård då jag höll kurser om gårdsturism då deltagarna även övernattade på gården. Jag hade tidigare jobbat som landbygdsutvecklare för hushållningssällskapet.

 

Om det finns gemenskap i en liten by så kan flera lantbrukare gå ihop och göra något tillsammans. Det kan vara en bonde som har kor och som vill öppna ett ostysteri men inte har tillräckligt med bete till sina djur. Som granne har han kanske någon som vill satsa på ekologisk odling och behöver inte så stort markområde. De byter med varandra.

 

Den ena får använda större delen av den andres marker i utbyte mot gödsel. Ett samarbete är roligt och en gemensam känsla av lojalitet för byn kan skapa bra värderingar som i sin tur  är en mycket bra marknadsföring för små landsbygsföretagre i byn. Bra/dålig värderingar avspeglar sig i hela samhället vilket turister kommer att lägga märke till.

 

Ett bra motto!

När vindar blåser bygg då inte vindskydd utan flera väderkvarnar

Brigitte Ranniger