Hur stjärnhimmelen ser ut nu i december kan man följa i

Staffan Söderhjelms astronomiska hemsidor 

http://www.astrokonsult.se/7751a9c6-6127-470f-8f82-5d924270180d-29.html