Det är lördag och disigt väder. Tankarna går hela tiden till de fem norska militärer (4 män och en kvinna)  som saknas fortfarande efter det försvunna Herculesplanet  som befarats ha störtat i lapplandsfjällen. Det tros att planet kört rätt in i  väggen på västra sidan av  toppen i Kebnekajse.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.891012-planet-lag-lange-pa-for-lag-hojd

Det är ju inte konstigt att alla pratat om händelsen och kanske spekulerar i vad som kan ha hänt. Jag tänker hit och dit hela tiden och tycker det är konstigt om ett sådant stort plan kör rätt in i ena sidan av Kebnekajses topp utan att skicka nödsignaler. Det kanske hade hänt något så att inget fungerade.

Jag minns filmen ”Last Horizon”

http://www.youtube.com/watch?v=uY8ihL0VbW0