Jag skulle kanske blivit stridspilot. Varför gick
jag inte den utbildningen?
Här provsitter jag i en Katapultstol FPL 32.
Året är 1978.