Härligt att starta denna lördag och ge tid för kärlek
genom att lyssna på
2 kärlekslåtar. Vilka?

Mina spontana romantiska val blev

Duran Duran ordinary world lyrics
The left banke pretty ballerina lyrics