Vad beror det på att det är personalbrist på
tåg, flyg, sjukhus, skolor, förskolor och hemtjänst?
Vad beror den höga sjukfrånvaron på?
Orkar inte folk med den stress som råder?
Varför går folk in i väggen och hur många
år tar det att komma tillbaka?
Sjukfrånvaron måste analyseras. Vem/vad
bär skulden att folk inte orkar.
Vilka interna åtgärder måste vidgas?

Hur många politiker finns det i Sverige och vad
har dom för arbetsuppgifter? Kan folk få veta det så
här inför valet? Finns det statistik på hur mycket
pengar Sveriges regering satsar på politiker?