Många vill stoppa Europas största vindkraftsbark där
100 – 267 vindkraftverk ska sättas upp i Finnmark i Norge.
Hur kommer det gå med rennäringen? Blir inte renskötsel
väldigt utsatt?
Norge klarar sig väl med sin egna vattenkraft som täcker
Norges El behov. Varför måste rennäringen stå till
förfogande till aktörer som vill exportera energi? Kan man
verkligen tjäna på det?
Jag undrar också hur länge ett vindkraftverk håller och
var ska det skrotas sen?