”Sanningen ska alltid sökas i enkelhet och inte
i tingens mångfald och förvirring”

Ett citat av Isac Newton