Många säger om sig själv! ”Jag hade inget val. Jag har aldrig haft det”.
De har gått samma upptrampade stig som sina föräldrar.
Gjort det som förväntats av dem.

En del säger! Det är bara dom begåvade, rika som kan välja.
Vi arbetare får bara ”hålla tillgodo” med vad vi får.

Ett ”val” handlar om att uttrycka sig själv. Bli sitt eget
språkrör.

Vi väljer hela dagarna i vårt konsumtionssamhälle. Vi är tränade
till det eller gör vi det automatiserat?

Valet kan också vara ett öde. Den att inte våga vara sig själv.
Att inte välja sig själv är att fly från sitt öde.

Om delar av det liv man levt, kanske speciellt 
skrämmande upplevelser göms undan, så kommer valet
att då och då berätta lite, lite och med det vara ett falskspel mot sig själv.
För att kunna vara sig själv så måste man också ha mod att leva i realiteter.

Därför måste våra val bli tydligare. Se till att vi kan välja. Inte
låsas fast i ett mönster.

Leva för ögonblicket eller söka varaktighet i ett förhållande.
Söka likhet eller olikhet.
Att bli tillfredställd eller försaka något viktigt i ens liv.
Få känna närhet eller älska någon bara på avstånd.