Det är måndag och det är forfarande låga luftföroreningar här i Göteborg. 🙏. Många är permitterade här i Göteborg och stannar hemma. Gäller även dom tusentals som pendlat in och ut till Göteborg. Alla bilförare måste betala trängselskatt. Göteborg kommer förlora mycket pengar som skulle användas till finansiera satsningar på infrastrukturen. Man kan undra hur det kommer gå med västlänken.

Undra också hur det kommer gå med Vägavgifter och miljözoner i Europa!