Folk har väl börjat långsamt lämna sitt stabläge men är ändå på sin vakt. Om vi är i stabläge hur går det då med våra känslor? Skulle vara intressant att veta hur folk egentligen känner sig. Har dom tryckt ner sin vanliga känslor? Känner dom någonting överhuvudtaget. Eller måste dom krysta fram känslor som ändå inte känns som vanligt.