Kvinnokraft
 
Du är starkare än vinden som gäckar och lockar.
Du är starkare än dammtussar som vill hindra dig.
Du är starkast som vågar blicka och vandra mot den mäktiga frihetens horisont.

Du är starkast i stormande fält.
Du är starkast med din magiska kvinnokraft.
Du är starkast när måsen skriker ”nu får det vara nog”.
 
Dikt av Brigitte Ranniger