Jo Amsterdam Airport SchipholSchiphol betyder skeppshål efter de många fartyg som gått i kvav där. Ligger 4 meter under havsytans nivå. 

Stormfloden i Nordsjön 1953.   Vad är en Stormflod?  Det har ju byggds många skyddsvallar i Holland.  Hoppas det hjälper. Här i Göteborg ska det byggas skyddsportar för att stoppa eventuell översvämning. 

Portarna ska skydda Hisingen att dränkas.