Länge hade han drömt om att få somna
med hennes mjuka kropp i sin famn. Men fram och tillbaka hade
hans känslor slagit kullerbyttor vilket ledde till
han var rädd att förhasta sig.
Vad kan vara vackrare än en blommande kärlek? Härlig energi som gror.
Späd och vek som också kan bli en hjärtekrossare.
Längtan är också en energi. Energi är magnetisk och har många egenskaper.

Dikt av Brigitte Ranniger