Blåser 10 m/s här i Göteborg idag. Undra hur det då går med byggena Fixfabriken.