Dagen firas på många olika sätt. Föreläsning, umgänge, samtal, middag och varierad underhållning. Idag kommer det att marschera i 100 länder.

Bilda cirklar för att stärka kvinnor i politik och ekonomi.
Kom i samtal med olika ämnen och perspektiv.
Lär känna och stärka sig själv ännu mer.
Vi kvinnor har väl lika rätt att delta i samhällsfrågor som men!
Hur står vi i solidaritet med varandra?

Viktigt att få stopp på fysisk och psykisk våld.

Bra tankemönster till oss som kvinnor:
”Fokusera på din styrka och det du kan. Tro på din
bästa sida av dig själv.”