En blogg av Brigitte Ranniger

Dag: 19 juni 2024

Vart tog alla vackra prästkragar vägen ute på åkrar?

I den byn där jag växte upp fanns det ute på åkrarna hur mycket prästkragar som helst. Det var som en saga att bara titta på dom. Så vackert under midsommartiden. Men på 80 talet började dom försvinna mer och mer. Vad kan det berott på? Tidpunkten för slåtter har en stor inverkan på ängsblommor. Under den traditionella slåttern, som ofta skedde senare på sommaren, hade blommorna tid att blomma och sätta frö. Men med intensifieringen av jordbruket började slåttern ske tidigare och oftare, vilket inte gav blommorna samma möjlighet att reproducera sig.

Urbanisering och landskapsförändringar: Expansion av bebyggelse och infrastruktur kan ha lett till att många tidigare ängsmarker försvann eller fragmenterades, vilket minskade de tillgängliga livsmiljöerna för prästkragar och andra ängsblommor.

Dessa faktorer tillsammans bidrog till en kraftig minskning av prästkragar och andra ängsblommor på åkrar och ängar under och efter 1980-talet. Bevarandeinsatser och återupptagna traditionella ängsbruk är några av de åtgärder som vidtagits för att försöka vända denna trend.