”Många kvinnor som umgicks förr i kretsar av författare och konstnärer var politiskt intresserade. Om man är helt novis gällande politik och kommer in i en sådan krets, hur ska man börja förstå och lära sig?”

Att inte vara intresserad av politik kan väcka olika reaktioner beroende på sammanhanget och personerna man kanske träffar på och börjar umgås med. Här är några perspektiv och möjliga reaktioner:

 1. Förståelse och Acceptans:
  • Många människor kan förstå att alla inte är intresserade av politik. De kan respektera ditt val och acceptera att du har andra intressen som du brinner för.
 2. Försök till Övertygelse:
  • Vissa personer kan försöka övertyga dig om vikten av att vara politiskt medveten, särskilt om de känner starkt för vissa frågor. De kan dela med sig av sina synpunkter och försöka väcka ditt intresse.
 3. Neutralitet:
  • En del människor kan helt enkelt inte bry sig om du är intresserad av politik eller inte. De kan fortsätta sina diskussioner utan att förvänta sig att du deltar aktivt.
 4. Misstänksamhet eller Kritik:
  • I vissa kretsar, särskilt där politiskt engagemang är starkt, kan det uppfattas som märkligt eller till och med oansvarigt att inte bry sig om politik. Dessa personer kan kritisera dig för att inte vara engagerad i frågor som påverkar samhället.
 5. Nyfikenhet:
  • Några människor kan bli nyfikna på varför du inte är intresserad och ställa frågor för att förstå din ståndpunkt bättre. Detta kan leda till intressanta samtal där ni utbyter perspektiv.
 6. Vänlig Apati:
  • Det finns de som accepterar ditt ointresse utan att fästa någon större vikt vid det. De kan helt enkelt fortsätta prata om andra ämnen som ni båda finner intressanta.

Hur du hanterar ditt ointresse för politik i sådana kretsar beror på hur bekväm du är med att stå för din åsikt och hur öppen du är för att kanske utforska ämnet mer om det blir relevant för dig. Om du känner att ditt ointresse är ett problem i sociala sammanhang, kan du överväga att lära dig lite om grundläggande politiska frågor så att du åtminstone kan delta i samtalen på en grundläggande nivå.

Mina funderingar.

”I sin mest fundamentala form, det vill säga i naturen, finns ingen politik.”

Denna formulering klargör att i naturens grundläggande tillstånd, utan mänskliga konstruktioner och samhällen, existerar inte konceptet politik.

Här är en illustration som fångar en fridfull och orörd natur, utan några mänskliga influenser eller politiska symboler. Den visar enkelheten och renheten i naturens tillstånd utan politikens komplexiteter.