Kan 5G vara en fara för hälsan och miljön?
Vad är 5G?