Aprilfullmånen kallas ”Pink Moon,” men inte för att den är rosa i färg. Namnet härstammar från blommande rosa flox, en av de tidigaste blommande vildblommorna i östra Nordamerika. Traditionen med att namnge fullmånar har sina rötter i urbefolkningar i Nordamerika, som gav namn åt månarna för att spåra årstiderna.

”Pink Moon” kan förekomma i olika nyanser beroende på atmosfäriska förhållanden, som damm eller vulkanisk aska, vilka kan påverka dess färg. Men vanligtvis är dess färg lik den vanliga månen. Fullmånen i april kan också ha andra namn, såsom ”Sprouting Grass Moon,” ”Egg Moon” eller ”Fish Moon,” vilka alla reflekterar naturens återuppståndelse på våren.