Vad beror miste om mycket under
livet på? Varför förverkligas inte allas drömmar?
Varför tas alla möjligheter inte tillvara på?

En del kan ju vända på myntet och säga:
Vi har inte gått miste om mycket under livet.
Vi har fått förverkliga alla våra drömmar.
Vi har tagit tillvara på alla våra möjligheter.

Handlar livet om att utnyttja allt optimalt?
Prestera det allra bästa möjliga?

Vad kompenserar den ömhet många aldrig
fick under barndomen? Vad törstar många efter 
som blivit utsatta för våld och grymma orättvisor?

Männikor som hindras att få sin röst hörd  glömmer aldrig
en vänlighet som ristas i hjärtat. Blir en ljusstrimma som
alltid finns inom oss.

Vad har DU för drömmar och visioner? Letar du
efter dom eller kommer dom till dig när du ger dig
ut. Kan dom komma till dig när du minst anar? Det kan
 faktiskt vara så.

Ha en fin dag!