7maj022

 

Det finns ingen barriär eller mur
i den soliga horisontens frihet

Det finns ingen spärr
under tyget som fladdrar i den dämpande vinden

Det finns livskraft och mod
att ta steget till nya upplevelser, erfarenheter och klokhet

Det finns kraft att minnas doften av frihet
som sitter i länge

Dikt av Brigitte Ranniger