Kommer du ihåg när Sverige gick med i EU?
Minns att jag fick några små papperssidor från
länstyrelsen Göteborg och Bohuslän
Nr 2. Februari 1997 Årgång 8.
Bilden under visar sidan 3.
Det hade ju börjar med mjölkkvot. Man fick inte ha så 
många kor som möjligt. På gården har det bara funnits
tidigare 2-3 kor så det gällde inte mig.
Kände ett par som arrenderade en stor gård
med många kor. Nu fick dom bara ha den kvoten med kor
som länstyrelsen anvisade. Det förändrade ju mycket för dom
och än värre var allt pappersarbete som skulle skickas in.

Premiärminister Theresa May i England vill 
 begära utträde ur medlemskapet i EU och pratar mycket om Brexit.
Egentligen så är det svårt att veta vad det hela handlar om.