En lapp var uppsatt idag i dörren till trappuppgången.
Under  V10 kommer delar av inspelning för Bio-Filmen
”Carl-Johan, Frank&Jag” äga rum i närheten där jag bor.