Ödets gadd besegrades
av tinande snökristaller
som sipprade ner i visdomsbrunnen

Små knippen kanderade rosenblad
kysstes av domherrens
frostiga känslor

Det naturliga budskapet
började falla samman
i soppskålen

Sup in….
ruska om
ljuset i gryningen

Flyt inte som en kork
med dina varma läppar
i dom tuffa vita små snördropparna

Dikt av Brigitte Ranniger