Känner vi människor oss hjärntvättade? Det är så mycket information idag. Så mycket att vi knappt hinner tänka vad det handlar om. En del som ska informera pratar väldigt, väldigt fort. Varför kan man undra. För att kunna förstå så måste ju en informatör prata klart och tydligt så att alla hinner  snappa upp vad det handlar om. Kan bli missförstånd.
Men varför pratar en del så himla fort så det knappt inte går att förstå ett enda ord vad dom säger?
Vem vill bli omedvetet  hjärntvättad?