Att blicka mot ett spektakulär panorama i ett gryninglandskap är ju inte så svårt men desto svårare att analysera dramat om ni har ett foto från samma ställe utan drama att jämföra med. Vart vill jag komma? Ibland behöver man konfrontera. Ställa det ena mot det andra. En urladdning. Ge uttryck för sina känslor hur var det då – hur är det nu? 

Hur många människor får inte uppleva trauman?