Tänkter  tillbaka till den 25 juni. Tänkte på när jag var på väg till Little Big Horn juni 2003

 

 

cody11

 

curly

littlebighorn1

littlebighorn2003

 

 

 

 

littlebighorn5

littlebighorn_2003