Dagens aktiviteter.

Röja i garderoberna. Tråkigt med nödvändigt.
Lära mig nya funktioner i Ps. Spännande även
om det tar mycket energi.
Måndagspromenad. Gå i rask lagom takt för
min del.

Så är det ju också idag den 25:e november som är den
internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.
Orange Day

Un Women

Internationell Day for the Elimination of violence 
against Women. 

Psykisk våld