Finns det skillnader fortfarande mellan Öst –
och Västtyskland? Om jag ska åka till Thuringen så
säger jag ju inte att jag ska åka till Östtyskland utan jag
säger att jag ska åka till Thuringen i Tyskland.
Om det är så att det fortfarande är splittrat så är det
väl dags för en återförening. Finns det ilska och frustration i
forna Östtyskland? Finns det något att lära sig av forna
Östtyskland? Ja! Hur mycket som helst. Jag själv känner mig
delvis kopplad till den Östtyska historien.
Pratar Öst- och västtyskarna med varandra? Om inte så borde
dom göra det för att dra nytta av möjligheter att förstå
varandra. Acceptera att det finns skillnader.

Min släkt på morfars sida kom från Altenburg i Thuringen.
Det pågår en utredning som jag följer vilka som ligger under
en platta vid våran familjegrav. 

Jag håller kontakt med historikern som sagt att det
kommer ta tid att får fram vilka som ligger under plattan.  Vår
familjegrav bär kanske på en hemlighet.