Vilket är bäst och roligast att ha kontakt icke verbalt i
Facebook  än att prata muntligt och verbalt?

Det är ju bra att träna på att uttrycka sig verbalt
och att vara ordagrann.  Att bara ha kontakt skriftligt
ger ju inte samma intryck som när man konverserar muntligt.
Vad händer i hjärnan med våra sinnen när en kontakt
bara sker i en tyst genomskinlig virtuell värld till skillnad
mot en muntlig, verklig och äkta sinnesupplevelse.