18april106

Vore kanske idè att skapa ringar ut från en del av ens
upplevelser. Har jobbat hela eftermiddagen med 3D, ny form från lager då jag
valde ”ring” i Ps. Månadsring, kärleksring, påminnelsering, minnesring mm. Fantasin flödar
denna lördagskväll.

18april104

18april108