Vad betyder samvete? En inneboende känsla för var som är rätt och fel.
Alla vill väl ha ett gott samvete eller?
Hur många har psykopatiska gener i sin arvsmassa? Har dom den inneboende
känslan vad som är rätt och fel? Det kan man ju inte veta innan det görs en
massa tester.
Oavsett så är det viktigt att små barn tidigt får lära sig från början
vad som är rätt och fel så att dom med psykopatatiska drag
trycker på rätt knapp. Tex om någon slår någon. Vilken knapp ska man trycka på då?
Givetvis knappen (Fel). Även om någon med psykopatiska drag inte känner något
så är det fel att slå någon. Hänger du med?
Men om en med psykopatiska drag inte vet vad rätt och fel är vad gör
man då? Då får den lära sig det. Finns hur mycket som helst tex rita, måla,
spela teater, filma, läsa och lära sig vad känslor är.