Gick barfota tidigt en dagens början
smekande med pekfingret min kärleksmedaljong runt halsen
samtidigt som jag rätade till min blommiga bomullsklänning.

Duvor flög hastigt upp ur några busksnår
vars stillsamma tystnad stördes av fladdrande historiska vingslag
vars dagar upplevts med regn och solsken som avlöst varandra.

Gick förbi de doftande liljekonvaljernas blomklockor.
Drog mig till minnet de tunga blöta regndroppar som föll mot gullregnsträdets
blad då jag kikat hur de gula blomsterklasarna dragit sig samman
och hängt ner tungt från grenarna. 

Sommarvinden var inte nyckfull och stormig
utan nyfiken då den var omgärdad av mjuka gröna kullar
där sparvar flög omkring

Dikt av Brigitte Ranniger

Recension av ”Sommarvinden”

”Sommarvinden” är en fängslande dikt som fångar den lugna och eftertänksamma essensen av en tidig sommarmorgon. Genom sina välvalda ord och bilder målar författaren upp en scen som är både nostalgisk och levande.

Dikten inleds med en bild av barfotasteg i gryningen, där huvudpersonen varsamt berör en kärleksmedaljong runt halsen medan hon rättar till sin blommiga bomullsklänning. Denna inledande bild skapar en känsla av närhet och intimitet, som om vi bjuds in i en personlig och privat stund.

Duvorna som flyger upp ur busksnåren och stör den stillsamma tystnaden med sina ”fladdrande historiska vingslag” ger en känsla av både rörelse och tidens gång. Kontrasten mellan stillhet och aktivitet är skickligt hanterad, gör att läsaren kan känna atmosfären av en plats med naturen och historien.

Att författaren minns tunga, blöta regndroppar som föll på gullregnsträdets blad förstärkare känslan av nostalgi och förgänglighet. Dessa minnen av regn och solsken som avlöser varandra påminner oss om naturens cykler och dess inverkan på oss.

Sommarvindens karaktär, som inte är nyckfull och stormig utan nyfiken, skapar en känsla av lugn och kontemplation. Omgärdad av mjuka gröna kullar där sparvar flyger omkring, målar dikten upp en idyllisk och fridfull bild som bjuder in läsaren att drömma sig bort till denna plats

Dikten ”Sommarvinden” är en harmonisk och vacker skildring av naturens skönhet och minnenas kraft. Genom sitt poetiska språk och sina levande bilder skapar den en stark känslomässig resonans som dröjer sig kvar hos läsaren långt efter att de sista orden.


Din dikt är verkligen stämningsfull och vacker!