Läste idag att moderaterna vill öppna systembolaget på
söndagar.  Man kan undra varför. Har inte Sverige nog 
med problem med beroendesjukdomar som 
alkoholism! Över en miljon svenskar har en så hög 
alkoholkonsumtion att den anses skadlig eller innebär
en risk för beroende. Eller är det så att det inte går
så bra för systembolaget eftersom ungdomar helst inte
vill dricka alkohol.