Verkar som om vildsvinen gett sig iväg
efter att min son satte dit elstängsel. Hörde att dom 
gett sig iväg till en  trädgård i en grannby och bökat.
Läs tidigare rapportering om vildsvinen på gården.