Jag har för 10 år sedan skrivit ett kompendium som tar upp olika verksamheter som en bybo skulle kunna starta upp på sin gård för att väcka en turists intresse att besöka landsbygden. Kompendiumet hade jag även till deltagare som var med på min gård då jag höll kurser om gårdsturism då deltagarna även övernattade på gården. Jag hade tidigare jobbat som landbygdsutvecklare för hushållningssällskapet.

lax