Jag öppnade de två glasdörrarna och gick ut till den välskötta vackra gröna parken. Två stora bokträd bredde ut sina lövverk. I dammen trivdes både grodor och skönsjungande fåglar bland de vackra ljusrosa näckrosorna som stillsamt flöt omkring.

Springbrunnar bildade vattenkaskader och en porlande bäck slingrade sig genom parken. Jag gick på de välkrattade grusgångarna genom buskpartier och portaler med röda och rosa klängrosor. Vårvinden spred liljornas och hyacinternas doft och blandade sig med syrenens och häggens doft av mandel.

Jag satte mig i den vita parkbänken nära de blommande buskpartiet. Långt borta i backkrönet gick den vackra vägen ner mot dalen. Dalen som hade så mycket att berätta.