En blogg av Brigitte Ranniger

Dag: 18 april 2015

Ringar

18april106

Vore kanske idè att skapa ringar ut från en del av ens
upplevelser. Har jobbat hela eftermiddagen med 3D, ny form från lager då jag
valde ”ring” i Ps. Månadsring, kärleksring, påminnelsering, minnesring mm. Fantasin flödar
denna lördagskväll.

18april104

18april108