22september90

Om någon kombination av dessa skadas
så blir de andra angripna.

Stress! Vad är det? Det är ett tillstånd i vår organism. Påfrestningar som leder till icke ändamålsenliga reaktioner och olika sjukdomstillstånd.

Vad är psykisk stress? Påfrestningar som innebär risk för störning av den psykiska  jämvikten.

Vilka skador kan uppstå av förlängt stresstillstånd? Onödig produkt av blodsocker i levern, insulin i bukspottskörteln, ojämn hjärtverksamhet, hjärtfel och magsår.

70 % kan få psykiska besvär p g a arbetet