Seasons of Bridget

En blogg av Brigitte Ranniger

Dag: 3 januari, 2019

Glimmar som guld

Tog idag en bild  på älvstranden här i Göteborg.
Var strax innan solen gick ner.

Vildsvinsjakt på trettondagsafton

På lördag den 5 januari (trettondagsafton) blir det vildsvinsjakt i
min och andras skogar några mil utanför Göteborg.
Jag jagar inte själv men fick en förfrågan ev en
jaktledare. Varför just trettondagsafton? Konstigt egentligen. Kanske för att
 ängar och även i trädgårdar. Det är många i byarna som
har fått problem med vildsvin som gör intrång i skogar, är ju inte bra för dom
kan ju ställa till en massa där dom bökar omkring. 

Vildsvin är nog inte lätt att jaga eftersom dom har ett utomordentligt
luktsinne och håller sig på säkert avstånd. 

Det är bara för en dag min mark som är lite under 20 hektar
som får användas. Jag vill att min skog ska vara en frizon 
för djur. Ödslig och vild. Nånstans måste djur få lägga ut sitt revir och känna
sig trygga. Det är ju viktigt också att helger inte används för jakt
så folk vågar gå ut i skogar och lyssna till tonerna av vindens sus.

Jakttider i Götalands regioner.

Vildsvinsinfo

Så lite annat!

Har djur kontakt med varandra? Märker korpen att
något är i görningen? I yellowstone har dom följt samspelet mellan korpen och
vargen. Där vargen finns kommer det förhoppningsvis också  finnas mat.
Vankas det kadaver för korparna om det nu skjuts vildsvin? Korpen kommer märka
att något ät annorlunda inom deras revir. 

Är vildsvin rabiata och folkilskna? Kan den bli rosenrasande
om någon går mot attack? Finns det vildsvin i Thuringen?
En del att fundera på idag.

Ha det gott tills vi höres igen