Mycket är inriktat på det digitala.
Hur påverkas vi av digitaliseringen.?

Hur många jobb går förlorade inom sjukvården?  Nu kan man prata med
läkare på nätet. Alltså inte träffa den ordinarie läkaren
utan det blir olika. Det har det ju varit olika läkare
även på vårcentralen. Läkare som kommer och går. Det ena tycker så
och den andra tycker så. Man blir förvirrad och meningen med
det nya är kanske det. Att man helt enkel inte går till läkare.

För att få information idag gällande mycket så måste man sitta 
och leta på nätet. Det kan ta timmar efter timmar. Hur bra
är det? Är inte det bättre att gå ut och röra sig? Vad är egentligen
det nya moderna samhället ute efter?

Mer och mer dras vi medvetet eller omedvetet in i den virtuella
världen vare sig vi vill eller inte.
 Utan att kunna bromsa eller göra någonting 
för att slippa sugas in i den parallella världen. En värld som redan
fått en viss makt över mänskligheten.

För att undvika det så måste vi människor komma ut i
naturen och återhämta oss så vi kan återhämta oss och tänka klart igen. 
Vi måste värna om att leva i ett  gott samhälle.

Läs vad jag skrivit tidigare i veckan

Måndag. Veckans tema: ”Den nya moderna kvinnan i vårt 
nya moderna samhälle”
Tisdag. Den nya tidens moderna kvinnans miljötänk:

Onsdag. Hur vill nutidens moderna kvinna bo?