Det hände mycket för min del 1998. Speciellt höstresan till England.