Greta Thunberg har anlänt till Lissabon efter nästan
tre veckor till havs och säger
”Underskatta inte arga barn”