Undrar hur ni har det idag!
Hur går det med julstöket?

Undrar hur det går med tv programmet ”Jul med Ernst” i TV4
nu när TV4 är släkt. 
Alltid ska det vara nått.